FAQ

Teknike - konfigurimi e-mailit

A ka ndonjë mbrojtje kundër viruseve në skedarët e bashkëngjitur?

Po! Për të mbrojtur klientët tanë, ne bllokojmë skedarët me zgjerime të tilla si .exe ose .vbs. Mbrojtja do të funksionojë edhe nëse këto skedarëjanë të ngjeshur

A mund të marr ndihmë për web-faqen dhe migrimin e e-mailit tek ju?

Ne bëjmë migrime të plota për klientët tanë. Nëse doni të transferoni hostingun tek ne, ne do të marrim faqet e internetit dhe llogaritë tuaja me e-mail me të gjitha mesazhet (duke përfshirë dosjet e imap, nëse përdoren).

Ne ofrojmë këtë shërbim falas.

Më shumë detaje janë në dispozicion në: https://www.smarthost.al/free-hosting-transfer-to-Smarthost

Cilat cilësime mund të përdor për të marrë e-mail në një lidhje të koduar (SSL)?

Konfigurimi i postës dalëse:

SMTP Port: 587, nëse e kriptuar meSSL / TLS (password normal): 465

Konfigurimi i postës hyrëse:

IMAP Port: 143, nëse e kriptuar meSSL / TLS (password normal): 993

or

POP3 Port: 110, nëse e kriptuar me SSL / TLS (password normal): 995

Cilat janë kufizimet për dërgimin e postës elektronike?

Nuk ka kufizime të veçanta në dërgimin e e-mailit. Shumica e cilësimeve janë të parazgjedhura për shumicën e serverave të postës. Numri i mesazheve të dërguara është gjithashtu i kufizuar në 1000 email në orë. Madhësia e një e-mail të vetëm u rrit nga standardi 50 MB në 100 MB.

A mbështet serveri portin 587 për dërgimin e e-maileve?

Po - Servera Smarthost përkrahin portin 587 (smtp-submission) për dërgimin e postës. Porti 587 ka për qëllim dërgimin e e-mailave nga programet e klientit, ne rekomandojmë ndryshimin e portit së postës elektronike dalëse nga porti standard 25 në portin 587. Për shembull, një përdorues i lidhjeve të internetit Orange duhet të ndryshojë portin në 587 që mund të të dërgojë e-maile sepse porti 25 është parazgjedhur si i bllokuar.

A ka mbrojtje anti-virus në server?

Po, çdo mesazh që vjen në serverat Smarthost.al skanohet për viruse. Një mesazh i infektuar fshihet automatikisht.

A ka mbrojtje anti-spam në server?

Në serverët Smarthost.al ekziston një mbrojtje anti-spam e shumëfishtë është e instaluar.

 • çdo e-mail kontrollohet nga programi SpamAssassin dhe mesazhet që kanë një rezultat mbi 20 pikë (sipas specifikimit SpamAssassin - një vlerë prej 20 do të thotë pothuajse 100% siguri se është spam) refuzohen automatikisht.
 • çdo e-mail kontrollohet në disa lista të zeza të RBL-së (Realtime Black List) duke përfshirë: bl.spamcop.net, cbl.abuseat.org, sbl.spamhaus.org, xbl.spamhaus.org. Megjithatë, përdorim përjashtimet tona të adresave nga listat e mësipërme.
 • ne përdorim listën tonë të spammerëve, të cilat i bllokojmë me anë të IP adresave.
 • ne përdorim verifikimin e dërguesit për të siguruar ekzistencën e domenit të dërguesit, etj.

Çdo përdorues i serverit mund të vendosë rregullat për programin SpamAssassin në panel, i cili do të lejojë, për shembull, duke shtuar fjalën *** SPAM *** tek titujt e mesazhit ose vetëm për të fshirë spam. Cilësimet mund të bëhen për të gjithë llogarinë e hostingut ose për llogaritë individuale të postës elektronike.

Teknike – konfigurimi i FTP-së

Kam krijuar një llogari ftp shtesë - si duhet të hyj?

Duke krijuar një llogari ftp nga cPanel-i, ju krijoni një login dhe fjalëkalim, i cili ju lejon të vendosni hyrjen në direktorinë shtesë në server (si parazgjedhje, një direktori me emrin identik me emrin e llogarisë FTP është krijuar). Ju gjithashtu mund të ndryshoni direktorinë në të cilën llogaria i referohet kur krijohet një llogari ftp (në veçanti, ajo mund të jetë direktoria e serverit).

Identifikimi i një llogarie shtesë ftp është gjithmonë "login@customer-domain.eu" dhe jo vetë emri i llogarisë (dmth hyrja në ftp përmban domenin)

Cila është llogaria kryesore e ftp -së për serverin tim virtual?

Llogaria kryesore ftp është emri dhe fjalëkalimi identik në panelin admin - cPanel. Kjo llogari ka të drejta të plota në public_html directory, e cila është direktoria kryesore për faqet e internetit, për një llogari hostingu.

Teknike - konfigurimi i www server, php etj.

Shkarkimi përmes CURL nuk po funksionon për mua

Kur përdorni shkarkuesin CURL në serverin tuaj, ka disa ndryshime të implementimit në sisteme të ndryshme operative që duhet të merren parasysh. Në serverat tanë ku është instaluar CentOS / CloudLinux, komanda curl duhet të thirret me flamurin -L për të shkarkuar përmbajtjen. Për shembull, për sistemet Linux nga familja Debian, ky flamur nuk është i nevojshëm.

Si të përdorim Mcrypt në server?

Në server është i mundshëm përdorimi i Mcrypt-it, por, ka një kusht. Versioni php për domenin në të cilin përdoret zgjerimi duhet të vendoset në 5.6 ose 7.0 sepse vetëm për ato versione php ky zgjerim funksionon.

Si parazgjedhje, PHP ekzekutohet në versionin që është kryesori (i parazgjedhur) në një server të caktuar (në serverat e rinj versioni parazgjedhur është PHP 7.4).

Si të detyroni versionin php të përdorur nga kompozitori? (PHP 5.6 - 8.0)

Në serverat mund të përdorni php (dhe programe që përdorin php, p.sh. composer) në versionin e duhur të php - nga 5.6 në 8.0. Si parazgjedhje, PHP ekzekutohet në versionin kryesor (të paracaktuar) në një server të caktuar (në serverat e rinj, versioni i paracaktuar është PHP 7.4).

Sigurisht, ju gjithashtu mund të ekzekutoni çdo version të PHP përmes ssh - ne kemi përgatitur një udhëzues se si ta bëni atë: https://www.smarthost.pl/jak-zainstalowac-wp-cli/poradniki

A është i aktivizuar moduli Mod_Security në llogaritë e hostingut?

Mod_security është një modul i serverit Apache që ndihmon në mbrojtjen e faqeve të internetit nga sulme të ndryshme nga jashtë.

Ky modul përdoret për të bllokuar të ashtuquajturit dhe të njohur zakonisht si eksploitime. Siguria zbatohet nga një sërë rregullash të gatshme që bazohen në të ashtuquajturat shprehje të rregullta (regular expressions). Në serverat Smarthost.eu, ky modul u aktivizua si parazgjedhje nga 7 nëntori 2014. Mod_Security mund të mbrojë nga disa sulme të injektimit të kodit (code injection attacks), gjë që rrit sigurinë e llogarive të hostingut në server.

Ndonjëherë kur krijoni faqet e internetit dinamike (të cilat aktualisht përbëjnë mbi 90% të faqeve ekzistuese në internet), programuesit harrojnë të testojnë kodin kundër sulmeve nga mungesa e verifikimit të të dhënave hyrëse, p.sh. në formularët Mod_security mund të ndihmojë në raste të tilla duke ekzaminuar të dhënat që fusin përdoruesit.

Mod_Security mund të çaktivizohet në mënyrë të pavarur në panelin e menaxhimit të serverit cPanel për secilën prej llogarive të hostingut.

U mom katalogu kreiraju se jezgre.99586

Osnovne datoteke se stvaraju kada je php skripta ili program u memoriji pogrešno zatvorena ili prekinuta. Zatim datoteke jezgre. imaju stvoreni sadržaj za ispuštanje memorije koja se može koristiti za dijagnosticiranje neispravnog programa.

Često osnovne datoteke. se također stvaraju zbog pogrešnih uputa u lokalnim php.ini .user.ini ili htaccess datotekama

Osnovne datoteke. koje zauzimaju prostor na poslužitelju mogu se izbrisati, no činjenica da stvaraju ukazuje na to da nešto sa skriptama ne radi ispravno i da ih treba pregledati prije brisanja kako bi se dijagnosticirao uzrok neispravnosti aplikacije.

Mund të ndryshohen cilësimet e php.ini?

Secili përdorues mund të personalizojë variablet e php.ini sipas kërkesave të aplikacionit të drejtuar në serverat Smarthost.al.

Për të ndryshuar variablet e duhura, vendosni skedarin .user.ini (me një pikë në fillim) në direktorinë e faqes që do të përmbajë shënimet që ju nevojiten.

Konfigurimi teknik i dns, domeneve

Si të lidhni një domen të regjistruar me një regjistrues tjetër në panel?

Shihni gjithashtu udhëzuesin: Transferimi i një domeni

Për të lidhur një domen të regjistruar me një regjistrues tjetër:

 1. në cPanel në serverin Smarthost.eu, tek Domenët shtesë, shtoni domenin që do të lidhet.
 2. Lëvizni faqen e internetit dhe krijoni llogaritë e nevojshme të postës elektronike, llogaritë ftp ose bazat e të dhënave mysql.
 3. 3. në panelin e regjistruesit aktual të domenit, për domenin e zgjedhur, klikoni "Ndrysho DNS"
  1. Serveri DNS 1 -> dns.smarthost.eu
  2. Serveri DNS 2 -> dns2.smarthost.eu
  3. Serveri DNS 3 -> dns3.smarthost.eu
  4. Pastaj konfirmoni, për shembull, "Ndryshoni DNS".
Pas këtij operacioni, domeni duhet të ndryshojë serverat e tij ekzistues në të rinj brenda 24 orësh.

Ju gjithashtu mund ta transferoni domenin në Smarthost.eu dhe të paguani për të së bashku me paketën e hostingut, duhet të shkarkoni kodin AUTHINFO në panelin e regjistruesit aktual, i cili ju jep të drejtë të transferoni domenin. Pastaj hyni në llogarinë tuaj www.smarthost.eu/panel/ dhe shkoni në faqen kryesore www.smarthost.eu. Pastaj zgjidhni nga menuja opsionin: Regjistrimi i domenit -> Transferimi i domenit dhe plotësoni aplikacionin duke futur kodin AUTHINFO të shkarkuar më parë të marrë në panelin e regjistruesit aktual.

Cilat janë dallimet në mes të domainëve shtesë ose aliasave?

Ju mund të shtoni një llogari në dy mënyra:

 1. si "Alias"
 2. si "Additional Domain"

“Alias” ​​gjithmonë i referohet direktorisë rrënjë të serverit www (dmth public_html directory).

Ndërsa “addon domain” mund ti referohet çdo direktorie në server (veçanërisht në dosjen kryesore të serverit). Si parazgjedhëz, duke shtuar një domen shtesë, sistemi propozon krijimin e një direktori me të njëjtin emër si emri i domenit, p.sh. duke shtuar domenin e mëposhtëm në llogarinë: customerdomain.Smarthost.al domain - customer-domain.al - ajo do të instalohet si një tregues në dosjen e mëposhtme: customerdomain.Smarthost.al/customer- domain.al. Natyrisht, dosja e treguar nga “domain addon” mund të ndryshohet si gjatë shtimit të saj dhe më vonë në panelin cPanel.

Duke vendosur llogaritë e postës elektronike në domenin tuaj, të dyja mënyrat e lidhjes së domeneve nuk ndryshojnë.

Cila është procedura hap pas hapi për të shtuar një domen?

Për të shtuar një domen në një llogari hosting:

 1. hyni në panelin cPanel shtoni një domen si "addon domain" ose "Alias" (Dallimet në lidhje me këto dy lloje që mund të lexoni këtu)
 2. kur domeni shtohet në panel, do të shtohet automatikisht në serverët tanë DNS
 3. në panelin e menaxhimit të domenit të regjistrit, tregoni se domain është në serverat DNS të jashtëm dhe hyni në serverët tanë DNS (obligative dy ose tre është opsional):
  • dns.smarthost.eu
  • dns2.smarthost.eu
  • dns3.smarthost.eu
 4. Nëse domeni është i regjistruar, duhet të jetë i dukshëm menjëherë. Nëse ai do të zhvendoset nga një server tjetër – revendosja e tij e plotë në Internet mund të zgjasë deri në 24 orë.

Çfarë serveri dns duhet tësiguroj kur parkoj domenin?

Kur shtoni domenin e ri në panelin cPanel (si "second domain"), ju lutemi ofroni serverëve tanë dns regjistrin e domain-it:

dns.smarthost.eu (IP: 91.211.220.10)

dns2.smarthost.eu (IP: 193.93.88.10)

dns3.smarthost.eu (IP: 94.23.189.130)

Teknike – baza e të dhënave

Cili emër host duhet të përdorni për t'u lidhur me bazën e të dhënave?

ër t'u lidhur me serverin e bazës së të dhënave është localhost.

Cili është versioni i bazës së të dhënave MySQL?

Në serverët tanë ekziston një bazë të dhënash MySQL e instaluar të paktën versioni 5.6.x.

Teknike - certifikatat SSL

Forcimi i ridrejtimit https

Nëse doni ta lidhni automatikisht lidhjen nga http në https, shtoni kodet e mëposhtme në fillim të skedarit .htaccess tek “root directory” e domenit

Pa prefiksin www:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Pa prefiksin www:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Certifikatt falas SSL

Të gjitha llogaritë hosting Smarthost.al kanë certifikatë SSL të parazgjedhur (default). Klienti duhet vetëm të shtojë një domain përmes funksionit “Additional domains” në cPanel dhe një certifikatë falas do të gjenerohet brenda 30 minutave.

Duke hequr dyshimet dhe pyetjet që shfaqen më shpesh:

 • nuk duhet të keni një IP të veçantë për një certifikatë SSL (mund të keni disa domena në një llogari dhe secili domen mund të ketë certifikatën e vet SSL)
 • certificates janë plotësisht pa pagesë, instaluar dhe zgjeruar plotësisht automatikisht. Certifikatat CPanel detektohen nga të gjithë web-shfletuesit
 • në mënyrë opcjonale, lehtësisht mund të instaloni certifikatën “Let's Encrypt”, por kjo nuk është e nevojshme për shkak të instalimit standard cPanel.

Si mund të instaloj një certifikatë SSL falas?

Të gjitha llogaritë tona hosting janë të pajisura certifikatat falas SSL të markës cPanel. Certifikatat CPanel instalohen automatikisht pas shtimit të një domeni në Domenet shtesë në cPanel. Nuk ka nevojë të instaloni certifikatën manualisht.

Përveç kësaj, mund të instaloni çertifikatat “Let's Encrypt”. Instalimi i certifikatës është shumë i thjeshtë dhe zgjat disa sekonda. Certifikata cPanel ofron të njëjtin nivel sigurie si certifikata e “Let's Encrypt”, kështu që instalimi është fakultativ.

Detaje rreth çertifikatës SSL:https://www.Smarthost.eu/free-ssl-certificates-for-all-domains

Financat, pagesat

Në çfarë llogarie duhet të transferoj paratë për hosting?

Ne ofrojmë shërbime të pagesave online, për shembull me kartë krediti. Procesor i sigurt i pagesave në internet është PayPal.

A është e mundur të ndryshoj paketën në një më të lartë dhe si realizohet një gjë e tillë?

Paketa e hostingut mund të ndryshohen në çdo kohë në panelin e klientëve: www.Smarthost.al/panel

Duke ndryshuar paketën, gjenerohet automatikisht një faturë proforma, e cila është dallimi në mes të çmimeve të paketave hostingut. Do të përfshihen edhe ditët që kanë mbetur deri në fund të periudhës aktuale të kontabilitetit. Ju paguani vetëm ndryshimin në çmim dhe vetëm për pjesën e vitit që ka mbetur deri në fund të periudhës së shlyerjes.

Në kohën e pagesës së tarifës për shkëmbimin e paketës me pagesën në internet - ndryshimi bëhet automatikisht në kohën e pagesës.

Mbrojtja e të dhënave personale

A i plotësojnë serverat tuaj kërkesat e GDPR-së?

Po, kompania jonë ka masat e duhura të sigurisë që plotësojnë kërkesat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të 27 Prillit 2016. (i ashtuquajturi GDPR).

Instalimet e skripteve: Joomla, Wordpress etj.

Gabim i lidhjes me bazën e të dhënave gjatë instalimit

Shpesh gjatë instalimit të Joomla-s, pas futjes së të dhënave të sakta, mund të shfaqet një gabim:

Nuk mund të lidhej me bazën e të dhënave. Numri i kthyer i lidhësit: Gabim gjatë lidhjes me bazën e të dhënave PGSQL.

Zgjidhja e problemit është të ndryshosh "localhost" në "127.0.0.1", sepse kjo është e njëjtë.

A mund të ngarkoj shtesat (addons) e mia në serverin tim?

Po, ne e kuptojmë se një nga përparësitë e WordPress, Joomla dhe të tjerët janë një sasi e madhe falë komunitetit aktiv të përdoruesve të internetit. Rekomandojmë që të mbani rregullisht përditësime me module, shabllona, plugin-e, etj.

Ne, nga ana jonë, gjithashtu kujdesemi për sigurinë e faqeve tuaja duke mos lejuar që skriptet me origjinë të panjohur të shkaktojnë dëme. Në serverët Smarthost ne kemi aktivizuar mbrojtje kundër mbi 4000 eksploitimeve

https://www.Smarthost.al/anti-exploit-system

Gabim (error) gjatëinstalimit tëJoomla 1.5.x

Kur instaloni Joomla 1.5.20, ndodh një gabim që informon se ekziston një gabim sintakse.

Gabimi lidhet me faktin se versioni 1.5.x është një version i vjetër i Joomla-s dhe versioni i serverit të bazës së të dhënave MySQL 5.6.x është instaluar në server.

Joomla 1.5.x mund të instalohet duke modifikuar manualisht skriptat e instalimit megjithatë, ne NUK rekomandojmë instalimin e versioneve të vjetra për shkak të boshllëqeve të mundshme të sigurisë

Informacione të përgjithshme

A është aksesi në SSH i pranishëm në llogaritë hosting?


Po, është e mundur të mundësohet aksesi i SSH në të gjitha llogaritë hosting, me përjashtim të paketës më të ulët smart-base-micro dhe llogarive testuese (të papaguara). Ju mund ta mundësoni hyrjen në SSH nëpërmjet Panelit të Klientit.

Sa shpesh bëhen kopje rezervë dhe për sa kohë janë në dispozicion?

Kopje rezervëtë të gjithë llogarisë së hostingut bëhen çdo ditë, gjatë natës. Kopja rezervë transferohet menjëherë pas ekzekutimit në matricën e jashtme (harduer i ndarë).

Shtatë kopjet e fundit mund të rikthehen.

Rikthimi i të dhënave është falas. Për këtë qëllim, ju lutemi dërgoni një mesazh në adresën hosting@smarthost.eu nga adresa e autorizuar e-mail me një kërkesë për të rivendosur kopjen para datës specifike, duke treguar atë që do të riprodhohet, p.sh. një faqe të veçantë (directory), databazë ose kutinë postare. Është gjithashtu e mundur për të rivendosur të gjithë llogarinë.

Çfarë lloji paneli administrimi i ofroni serverit?

Ne përdorim vetëm zgjidhje të markës të njohura - prandaj, në të gjithë serverat tanë të hostingut, ne ofrojmë një nga zgjidhjet më të njohura në fushën e softuerit hosting, p.sh. cPanel amerikan.

cPaneli sigurisht që është " i reagushëm" dhe funksionon në mënyrë korrekte dhe të përshtatshme në pajisjet mobile.

Si duken serverët tuaj? Cili është konfigurimi i tyre?

Serverat tanë të hostingut janë platformat më moderne të serverëve. Ne nuk përdorim pajisje të përdorura. Aktualisht, në punën tonë datacenter pothuajse vetëm pajisje Dell dhe të markës gjermane ThomasKrenn dhe, të bazuar në procesorë “dual eight-core Intel Xeon” dhe memorie të shpejtë. Ne përdorim vetëm serverat “rack”, të vendosura në dhomën tonë profesionale të serverave që ndodhen në Poloni (ajër të kondicionuar, mbrojtje nga zjarri, mbrojtje të energjisë elektrike nga disa nënstacione, lidhje të shumta, mbrojtje fizike etj)

-Më shumë informacion në seksionin e dhomës së serverëve

A janë gjithmonë të disponueshëm serverat tuaj DNS?

Natyrisht, serverët tanë DNS sipas praktikave tona më të mira gjenden fizikisht në lokacione të ndryshme (në dy rrjete të ndryshme autonome ASN), në dy vende të ndryshme gjeografike, të lidhura me internetin nëpërmjet lidhjeve nga ofruesit e ndryshëm.

Çfarë ndodh kur tejkaloni transferimin mujor?

Asgjë, sepse të gjitha llogaritë tona janë pa kufij!

Si ndahet kapaciteti i llogarisë së hostingut?

Përdoruesi mund të menaxhojë të gjithë llogarinë e hostingut. Nuk ka ndarje strikte të hapësirës për faqet e internetit ose postën. Megjithatë, ekziston mundësia e kufizimit të kapacitetit të e-mailave individualë (edhe pse kjo nuk rekomandohet) - shpesh "harresa" rreth këtij limiti është arsyeja për raportimin e problemeve në lidhje me humbjen e postës, për shkak të faktit se e-maili është refuzuar kur tejkalohet kapaciteti i llogarisë së postës elektronike.

Hosting për Wordpress

Shpejtësia dhe performanca: SSD të plotë, http/2, një shumëllojshmëri e plotë e metodave të cache, bandwidth të pakufizuar, certifikata SSL falas

Hosting për Joomla!

Shpejtësia dhe performanca: I/O i lartë, shumë memorie, SSD të plotë, http/2, certifikata SSL falas, mbështetje teknike

Hosting për Presta

Siguria dhe performanca: ndarja e plotë, teknologjia anti-eksploituese, SSD të plotë, http/2, certifikata pa SSL.

Dedicated servers

Aty ku kërkohet fuqi e lartë informatike, mund të zgjidhni nga serverat tanë të dedikuar në dhomën tonë të serverave të vendosur në Evropën qendrore.

VPS servers

Kur ju duhet të konfiguroni një sistem operativ në platformën tonë ë hostingut, në përgjithësi është një ide e mirë për të zgjedhur VPS-in tuaj me cPanel dhe akses në rrënjë (root access).

Regjistrime domenash

Disa qindra lloje të domenash nga e gjithë bota mund të regjistrohen në Smarthost.al. Çmimet tona janë të përballueshme për të gjithë.