LISTA E ÇMIMEVE TË REGJISTRIMIT TË DOMENIT

Lista e çmimeve për domenet e internetit të regjistruara në Smarthost.al
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.biz Domain .biz 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com Domeni .com (commercial) 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.info Domain .info 23,00 EUR 23,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.io Domain .io 59,00 EUR 59,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mobi Domain .mobi 26,00 EUR 26,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.name Domain .name 15,00 EUR 15,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net Domeni .net (network) 15,00 EUR 15,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org Domeni .org (organization) 16,00 EUR 16,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.pro Domain .pro 23,00 EUR 23,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.al Domeni .al (Albania) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.am Domeni .am (Armenia) 40,20 EUR 40,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.at Domeni .at (Austria) 19,00 EUR 19,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ax Domain .ax 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ba Domeni .ba (Bosnia) 142,00 EUR 142,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.be Domeni .be (Belgium) 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bg Domeni .bg (Bulgaria) 35,00 EUR 39,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.by Domeni .by (Belarus) 24,20 EUR 24,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ch Domeni .ch (Switzerland) 12,40 EUR 12,40 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.at Domain .co.at 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.cz Domain .co.cz 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.gg Domain .co.gg 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.hu Domain .co.hu 20,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.co.je Domain .co.je 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.nl Domain .co.nl 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.no Domain .co.no 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.rs Domain .co.rs 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.ua Domain .co.ua 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.uk Domeni .co.uk (United Kingdom) 12,20 EUR 12,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.al Domeni .com.al (Albania) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.by Domain .com.by 33,00 EUR 33,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.cy Domain .com.cy 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.de Domain .com.de 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ee Domain .com.ee 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.es Domain .com.es 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.gr Domain .com.gr 20,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.com.hr Domeni .com.hr (Croatia) 28,00 EUR 28,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.lv Domain .com.lv 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.mk Domain .com.mk 16,95 EUR 16,95 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.mt Domain .com.mt 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.pl Domeni .com.pl (Poland) 8,80 EUR 23,40 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.pt Domain .com.pt 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ro Domain .com.ro 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.se Domain .com.se 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ua Domeni .com.ua (Ukraine) 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cz Domeni .cz (Czech Republic) 14,00 EUR 14,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.de Domeni .de (Germany) 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dk Domeni .dk (Denmark) 15,80 EUR 15,80 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ee Domeni .ee (Estonia) 16,00 EUR 16,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.es Domeni .es (Spain) 12,20 EUR 12,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.eu Domeni .eu (European Union) 7,60 EUR 11,60 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fi Domeni .fi (Finland) 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fo Domain .fo 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fr Domeni .fr (France) 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gg Domeni .gg (Guernsey) 94,00 EUR 94,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gl Domeni .gl (Greenland) 59,00 EUR 59,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gr Domeni .gr (Greece) 17,00 EUR 17,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.hr Domeni .hr (Croatia) 79,00 EUR 79,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hu Domeni .hu (Hungary) 19,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.ie Domeni .ie (Ireland) 32,00 EUR 32,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.im Domeni .im (Isle of Man) 26,60 EUR 26,60 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.in.ua Domain .in.ua 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.info.ro Domain .info.ro 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.is Domeni .is (Iceland) 63,80 EUR 63,80 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.it Domeni .it (Italy) 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.je Domeni .je (Jersey) 94,00 EUR 94,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kiev.ua Domain .kiev.ua 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.li Domeni .li (Liechtenstein) 12,40 EUR 12,40 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lt Domeni .lt (Lithuania) 18,60 EUR 18,60 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lu Domeni .lu (Luxembourg) 28,00 EUR 28,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lv Domeni .lv (Latvia) 24,00 EUR 24,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mc Domain .mc 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.md Domeni .md (Moldova) 81,00 EUR 81,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.me Domeni .me (Montenegro) 16,00 EUR 16,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mk Domeni .mk (North Macedonia) 16,95 EUR 16,95 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mt Domeni .mt (Malta) 74,80 EUR 58,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.al Domeni .net.al (Albania) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.lv Domain .net.lv 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.mk Domain .net.mk 16,95 EUR 16,95 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.mt Domain .net.mt 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.pl Domeni .net.pl (Poland) 8,80 EUR 23,40 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.ua Domain .net.ua 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.nl Domeni .nl (Netherlands) 12,80 EUR 12,80 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.no Domeni .no (Norway) 16,20 EUR 16,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org.al Domeni .org.al (Albania) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org.mk Domain .org.mk 16,95 EUR 16,95 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org.pl Domeni .org.pl (Poland) 8,80 EUR 23,40 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org.ua Domain .org.ua 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.org.uk Domeni .org.uk (United Kingdom) 12,20 EUR 12,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.pl Domeni .pl (Poland) 8,80 EUR 21,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.pt Domeni .pt (Portugal) 24,00 EUR 24,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ro Domeni .ro (Romania) 8,90 EUR 9,90 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.rs Domeni .rs (Serbia) 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.se Domeni .se (Sweden) 23,00 EUR 23,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.si Domeni .si (Slovenia) 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.sk Domeni .sk (Slovakia) 24,00 EUR 24,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ua Domeni .ua (Ukraine) 69,00 EUR 69,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.uk Domeni .uk (United Kingdom) 12,20 EUR 12,20 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.africa Domeni .africa 19,00 EUR 19,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bi Domain .bi 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cd Domain .cd 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cf Domain .cf 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cm Domain .cm 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.ke Domain .co.ke 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.mz Domain .co.mz 200,00 EUR 200,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.na Domain .co.na 200,00 EUR 200,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.ug Domeni .co.ug (Uganda) 39,00 EUR 39,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.za Domain .co.za 19,00 EUR 19,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.na Domain .com.na 889,00 EUR 666,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ng Domain .com.ng 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ug Domeni .com.ug (Uganda) 39,00 EUR 39,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dj Domain .dj 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ga Domain .ga 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gq Domain .gq 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ke Domeni .ke (Kenya) 99,00 EUR 119,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ly Domain .ly 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ma Domain .ma 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mg Domain .mg 133,00 EUR 133,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ml Domain .ml 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mu Domain .mu 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mw Domain .mw 78,00 EUR 78,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.na Domain .na 4444,00 EUR 4444,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ng Domeni .ng (Nigeria) 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ug Domeni .ug (Uganda) 39,00 EUR 39,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.ae Domain .ae 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.af Domain .af 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.asia Domain .asia 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cn Domain .cn 33,00 EUR 33,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.id Domain .co.id 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.il Domain .co.il 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.in Domain .co.in 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.th Domain .co.th 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.bd Domain .com.bd 89,00 EUR 89,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.com.cn Domain .com.cn 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.mm Domain .com.mm 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.my Domain .com.my 222,00 EUR 222,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.tr Domain .com.tr 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.tw Domain .com.tw 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.vn Domain .com.vn 222,00 EUR 222,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cx Domain .cx 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hk Domain .hk 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.in Domain .in 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ir Domain .ir 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.jp Domain .jp 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kg Domain .kg 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kr Domain .kr 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kz Domain .kz 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mn Domain .mn 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.my Domain .my 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.cn Domain .net.cn 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.ag Domain .ag 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bo Domain .bo 378,00 EUR 378,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bz Domain .bz 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ca Domain .ca 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cl Domain .cl 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co Domain .co 22,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.ag Domain .co.ag 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.cr Domain .co.cr 155,00 EUR 155,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ag Domain .com.ag 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ar Domain .com.ar 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.br Domain .com.br 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.co Domain .com.co 15,00 EUR 15,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ec Domain .com.ec 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.gt Domain .com.gt 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.mx Domain .com.mx 66,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.pe Domain .com.pe 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.pr Domain .com.pr 155,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.ve Domain .com.ve 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cr Domain .cr 133,00 EUR 133,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dm Domain .dm 178,00 EUR 178,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.do Domain .do 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ec Domain .ec 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gd Domain .gd 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gf Domain .gf 155,00 EUR 155,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gp Domain .gp 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gy Domain .gy 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hn Domain .hn 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ht Domain .ht 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.la Domain .la 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lc Domain .lc 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mq Domain .mq 178,00 EUR 178,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ms Domain .ms 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.br Domain .net.br 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.co Domain .net.co 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.as Domain .as 66,00 EUR 66,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.asn.au Domain .asn.au 20,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.cc Domain .cc 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.co.nz Domain .co.nz 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.au Domain .com.au 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.com.sb Domain .com.sb 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fm Domain .fm 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.id.au Domain .id.au 20,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.ki Domain .ki 1111,00 EUR 1111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.net.au Domain .net.au 20,00 EUR 20,00 EUR 2 vjet Regjistrimi i domenit
.net.sb Domain .net.sb 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.au Domeni .au (Australia) 15,00 EUR 15,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
Sufiksi i domenit Lloji i domenit Regjistrimi(pagesa për vitin e parë) çmimi neto Rinovimi(pagesa për vitin e ardhshëm) çmimi neto min period
.academy Domain .academy 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.accountant Domain .accountant 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.accountants Domain .accountants 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.actor Domain .actor 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.adult Domain .adult 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.aero Domain .aero 55,00 EUR 55,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.agency Domain .agency 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.airforce Domain .airforce 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.alsace Domain .alsace 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.amsterdam Domain .amsterdam 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.apartments Domain .apartments 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.app Domain .app 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.archi Domain .archi 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.army Domain .army 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.art Domain .art 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.associates Domain .associates 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.attorney Domain .attorney 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.auction Domain .auction 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.audio Domain .audio 133,00 EUR 133,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.auto Domain .auto 2666,00 EUR 2666,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.band Domain .band 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bar Domain .bar 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.barcelona Domain .barcelona 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bargains Domain .bargains 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bayern Domain .bayern 35,00 EUR 35,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.beer Domain .beer 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.berlin Domain .berlin 45,00 EUR 45,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.best Domain .best 84,00 EUR 84,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bet Domain .bet 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bid Domain .bid 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bike Domain .bike 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bingo Domain .bingo 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bio Domain .bio 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.black Domain .black 55,00 EUR 55,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.blackfriday Domain .blackfriday 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.blog Domain .blog 26,00 EUR 26,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.blue Domain .blue 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.boats Domain .boats 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.boutique Domain .boutique 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.brussels Domain .brussels 35,00 EUR 35,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.build Domain .build 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.builders Domain .builders 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.business Domain .business 12,00 EUR 12,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.buzz Domain .buzz 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.bzh Domain .bzh 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cab Domain .cab 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cafe Domain .cafe 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.camera Domain .camera 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.camp Domain .camp 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.capetown Domain .capetown 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.capital Domain .capital 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.car Domain .car 2666,00 EUR 2666,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cards Domain .cards 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.care Domain .care 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.careers Domain .careers 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cars Domain .cars 2666,00 EUR 2666,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.casa Domain .casa 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cash Domain .cash 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.casino Domain .casino 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.catering Domain .catering 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.center Domain .center 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ceo Domain .ceo 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.charity Domain .charity 33,00 EUR 33,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.chat Domain .chat 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cheap Domain .cheap 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.christmas Domain .christmas 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.church Domain .church 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.city Domain .city 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.claims Domain .claims 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cleaning Domain .cleaning 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.click Domain .click 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.clinic Domain .clinic 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.clothing Domain .clothing 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cloud Domain .cloud 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.club Domain .club 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.coach Domain .coach 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.codes Domain .codes 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.coffee Domain .coffee 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cologne Domain .cologne 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.community Domain .community 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.company Domain .company 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.computer Domain .computer 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.condos Domain .condos 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.construction Domain .construction 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.consulting Domain .consulting 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.contractors Domain .contractors 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cooking Domain .cooking 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cool Domain .cool 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.country Domain .country 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.coupons Domain .coupons 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.credit Domain .credit 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.creditcard Domain .creditcard 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cricket Domain .cricket 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cruises Domain .cruises 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.cymru Domain .cymru 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dance Domain .dance 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.date Domain .date 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dating Domain .dating 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.deals Domain .deals 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.degree Domain .degree 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.delivery Domain .delivery 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.democrat Domain .democrat 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dental Domain .dental 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dentist Domain .dentist 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.desi Domain .desi 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.design Domain .design 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dev Domain .dev 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.diet Domain .diet 100,00 EUR 100,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.digital Domain .digital 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.direct Domain .direct 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.directory Domain .directory 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.discount Domain .discount 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.dog Domain .dog 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.domains Domain .domains 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.download Domain .download 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.durban Domain .durban 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.earth Domain .earth 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.eco Domain .eco 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.education Domain .education 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.email Domain .email 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.energy Domain .energy 76,00 EUR 76,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.engineer Domain .engineer 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.engineering Domain .engineering 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.enterprises Domain .enterprises 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.equipment Domain .equipment 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.estate Domain .estate 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.eus Domain .eus 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.events Domain .events 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.exchange Domain .exchange 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.expert Domain .expert 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.exposed Domain .exposed 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.express Domain .express 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fail Domain .fail 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.faith Domain .faith 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.family Domain .family 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fan Domain .fan 35,00 EUR 35,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fans Domain .fans 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.farm Domain .farm 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fashion Domain .fashion 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.finance Domain .finance 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.financial Domain .financial 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fish Domain .fish 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fishing Domain .fishing 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fit Domain .fit 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fitness Domain .fitness 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.flights Domain .flights 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.florist Domain .florist 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.flowers Domain .flowers 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.football Domain .football 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.forsale Domain .forsale 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.foundation Domain .foundation 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fun Domain .fun 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fund Domain .fund 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.furniture Domain .furniture 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.futbol Domain .futbol 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.fyi Domain .fyi 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gallery Domain .gallery 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.game Domain .game 444,00 EUR 444,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.games Domain .games 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.garden Domain .garden 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gent Domain .gent 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gift Domain .gift 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gifts Domain .gifts 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gives Domain .gives 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.glass Domain .glass 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.global Domain .global 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gmbh Domain .gmbh 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gold Domain .gold 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.golf Domain .golf 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.graphics Domain .graphics 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gratis Domain .gratis 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.green Domain .green 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.gripe Domain .gripe 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.group Domain .group 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.guide Domain .guide 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.guitars Domain .guitars 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.guru Domain .guru 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hamburg Domain .hamburg 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.haus Domain .haus 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.health Domain .health 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.healthcare Domain .healthcare 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.help Domain .help 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hiphop Domain .hiphop 111,00 EUR 111,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hockey Domain .hockey 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.holdings Domain .holdings 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.holiday Domain .holiday 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.homes Domain .homes 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.horse Domain .horse 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hospital Domain .hospital 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.host Domain .host 78,00 EUR 78,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.hosting Domain .hosting 422,00 EUR 422,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.house Domain .house 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.icu Domain .icu 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.immo Domain .immo 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.immobilien Domain .immobilien 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.industries Domain .industries 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ink Domain .ink 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.institute Domain .institute 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.insure Domain .insure 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.international Domain .international 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.investments Domain .investments 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.irish Domain .irish 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.jetzt Domain .jetzt 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.jobs Domain .jobs 133,00 EUR 133,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.joburg Domain .joburg 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.juegos Domain .juegos 444,00 EUR 444,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kaufen Domain .kaufen 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kitchen Domain .kitchen 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.kiwi Domain .kiwi 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.koeln Domain .koeln 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.land Domain .land 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lawyer Domain .lawyer 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lease Domain .lease 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.legal Domain .legal 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.life Domain .life 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lighting Domain .lighting 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.limited Domain .limited 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.limo Domain .limo 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.link Domain .link 18,00 EUR 18,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.live Domain .live 22,00 EUR 22,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.loan Domain .loan 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.loans Domain .loans 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.lol Domain .lol 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.london Domain .london 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.love Domain .love 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ltd Domain .ltd 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.ltda Domain .ltda 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.luxe Domain .luxe 29,00 EUR 29,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.luxury Domain .luxury 444,00 EUR 444,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.maison Domain .maison 44,00 EUR 44,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.management Domain .management 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.market Domain .market 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.marketing Domain .marketing 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mba Domain .mba 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.media Domain .media 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.men Domain .men 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.miami Domain .miami 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.moda Domain .moda 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.moe Domain .moe 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.money Domain .money 31,00 EUR 31,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.mortgage Domain .mortgage 40,00 EUR 40,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.moscow Domain .moscow 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.motorcycles Domain .motorcycles 89,00 EUR 89,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.movie Domain .movie 222,00 EUR 222,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.museum Domain .museum 66,00 EUR 66,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.navy Domain .navy 35,00 EUR 35,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit
.network Domain .network 20,00 EUR 20,00 EUR 1 vit Regjistrimi i domenit

Hosting për Wordpress

Shpejtësia dhe performanca: SSD të plotë, http/2, një shumëllojshmëri e plotë e metodave të cache, bandwidth të pakufizuar, certifikata SSL falas

Hosting për Joomla!

Shpejtësia dhe performanca: I/O i lartë, shumë memorie, SSD të plotë, http/2, certifikata SSL falas, mbështetje teknike

Hosting për Presta

Siguria dhe performanca: ndarja e plotë, teknologjia anti-eksploituese, SSD të plotë, http/2, certifikata pa SSL.

Dedicated servers

Aty ku kërkohet fuqi e lartë informatike, mund të zgjidhni nga serverat tanë të dedikuar në dhomën tonë të serverave të vendosur në Evropën qendrore.

VPS servers

Kur ju duhet të konfiguroni një sistem operativ në platformën tonë ë hostingut, në përgjithësi është një ide e mirë për të zgjedhur VPS-in tuaj me cPanel dhe akses në rrënjë (root access).

Regjistrime domenash

Disa qindra lloje të domenash nga e gjithë bota mund të regjistrohen në Smarthost.al. Çmimet tona janë të përballueshme për të gjithë.